NOMS DES LIEUX DITS.

 

 

Je vais essayer, sur cette page, de rassembler les nombreux et divers noms de "lieux dits" que compte notre commune d'Altiani, avant qu'ils ne disparaissent totalement de notre mémoire.

En voici déjà quelques uns, mais je crois bien que je ne suis pas au bout de mes peines:

 

AGHJA A LA VERGULA (L')

AGHJA CAVA

ALZELLI (L')

ARINGO*

BUGIA-SAN GIOVANNI

CAMPANI

CAMPARE (E)

CAMPU DI FIORI

CAMPU SANTU (U)

CAMPILONGI

CAMPI-MANICA

CAMPITURNELLU

CANAVAGHJA(A)

CAPELLU (U)

CASPRESI

CASTELLARE

CAVELLE (E)

CHJASSU (U)

CHJOSTRA (A)

CIOCCU ou COCCIU 

CIRCULU (U)

CODOLU

COLU (U)

CORCIPIANI

CORSU (U)

FORCE(E)

FUGARACCIA

FUNTANA NOVA (A)

FURNUCCIU (U)

FRAGNU (U)

GHJANDEGHJU

GROTTA MURATA (A)

GUARARE

LUTRIANI

MANZIANI

LAMELLA (A)

OMBRIA (L')

PARGULA

PERELLI

PERONE

PETRAGHJU (U)

PETRE BIANCHE (E)

PIAZZA DI A CHJESGIA (A)

PIAZZA DI U CORE (A)

PIAZZA MORACCIA (A)

PIETRA-ROSSA

PIEVE (A)

POGHJU (U)

PONTE-VERBICELLI

PORTA (A)

PORTA

POZZU MULINU (U)

SANTA-LUCIA

SCULISCIA (A)

SERRUCHJA

SOTTA ( SANTA ) LI MONTI

SUARE (E)

SUARELLA(O)

TAOLE

TEPPA (A)

TSICHINELLI

TUMBO' (A)

 TUZZANI

VIGNUCCIA (A)

 

 

Img002 12

Document du début du XXème siècle.

 

* L'Aringo: voir la page sur les INSTITUTIONS.

 

Libellé

Code

Annulation

 Date de création

 

Place de l Eglise

0248

 

31/10/1991

 

Lieu-dit Ancien Presbytere

B249

Annulé le 27/03/2001 sans transfert

31/10/1991

 

A

Lieu-dit Aja A Valle

B001

 

14/07/1991

Lieu-dit Aja Al Poggio

B002

 

14/07/1991

Lieu-dit Aja Alla Bote

B003

 

14/07/1991

Lieu-dit Aja Cava

B004

 

14/07/1991

Lieu-dit Aja Del Poggio

B005

 

14/07/1991

Lieu-dit Aja Di Pergoli

B006

 

01/01/1987

Lieu-dit Aja Di Vuge

B007

 

14/07/1991

Lieu-dit Aja Rossa

B008

 

14/07/1991

Lieu-dit Alselli

B009

 

14/07/1991

Lieu-dit Alselli Et Rondicello

B010

 

14/07/1991

Lieu-dit Altiani

B011

 

01/01/1987

Lieu-dit Apiata

B012

 

14/07/1991

Lieu-dit Aringo

B013

 

14/07/1991

 

B

Lieu-dit Balcatojo

B014

 

14/07/1991

Lieu-dit Balle Calde

B015

 

14/07/1991

Lieu-dit Beuli

B016

 

14/07/1991

Lieu-dit Bignuccia

B017

 

14/07/1991

Lieu-dit Bivaldo

B018

 

14/07/1991

 

C

Lieu-dit Cagninaccio

B019

 

14/07/1991

Lieu-dit Calanca

B020

 

14/07/1991

Lieu-dit Calvesaccio

B021

 

14/07/1991

Lieu-dit Campari

B022

 

01/01/1987

Lieu-dit Campi Costadi

B023

 

14/07/1991

Lieu-dit Campi Di Fiori

B024

 

14/07/1991

Lieu-dit Campi Manica

B025

 

14/07/1991

Lieu-dit Campi Robio

B026

 

14/07/1991

Lieu-dit Campi Tonelli

B027

 

14/07/1991

Lieu-dit Campo Di Beuli

B028

 

14/07/1991

Lieu-dit Campo Di Melo

B029

 

14/07/1991

Lieu-dit Campo Di Pietra

B030

 

14/07/1991

Lieu-dit Campo Piani

B031

 

14/07/1991

Lieu-dit Campo Santo

B032

 

14/07/1991

Lieu-dit Campoli

B033

 

14/07/1991

Lieu-dit Campulacce

B034

 

14/07/1991

Lieu-dit Canabaja

B035

 

14/07/1991

Lieu-dit Canabajola

B036

 

14/07/1991

Lieu-dit Capanaccia

B037

 

14/07/1991

Lieu-dit Capanola

B038

 

14/07/1991

Lieu-dit Capello

B039

 

14/07/1991

Lieu-dit Capiale

B040

 

14/07/1991

Lieu-dit Capo A la Rena

B041

 

14/07/1991

Lieu-dit Cardete

B042

 

14/07/1991

Lieu-dit Cardicciano

B043

 

14/07/1991

Lieu-dit Casa Molino

B044

 

14/07/1991

Lieu-dit Casaloria

B045

 

14/07/1991

Lieu-dit Casamozza

B046

 

01/01/1987

Lieu-dit Casardo

B047

 

14/07/1991

Lieu-dit Caselle

B048

 

14/07/1991

Lieu-dit Casolelli

B049

 

14/07/1991

Lieu-dit Castagnis Salittis

B050

 

14/07/1991

Lieu-dit Castelluccio

B051

 

14/07/1991

Lieu-dit Cateri

B052

 

14/07/1991

Lieu-dit Cava Di l Olmo

B053

 

14/07/1991

Lieu-dit Cavella

B054

 

14/07/1991

Lieu-dit Cavelle

B055

 

01/01/1987

Lieu-dit Cavello

B056

 

14/07/1991

Lieu-dit Cavone

B057

 

14/07/1991

Lieu-dit Cervaccia

B058

 

14/07/1991

Lieu-dit Cervareccia

B059

 

14/07/1991

Lieu-dit Chiasso

B060

 

01/01/1987

Lieu-dit Chiostra

B061

 

14/07/1991

Lieu-dit Chiostrone

B062

 

14/07/1991

Lieu-dit Cicciaja

B063

 

14/07/1991

Lieu-dit Cicciole

B064

 

14/07/1991

Lieu-dit Cima

B065

 

01/01/1987

Lieu-dit Cioccio

B066

 

14/07/1991

Lieu-dit Codolo

B067

 

01/01/1987

Lieu-dit Codovino

B068

 

14/07/1991

Lieu-dit Collata Di Limone

B069

 

14/07/1991

Lieu-dit Collo

B070

 

01/01/1987

Lieu-dit Corbara

B071

 

14/07/1991

Lieu-dit Corci Piani

B072

 

14/07/1991

Lieu-dit Costa A l Olmo

B073

 

14/07/1991

Lieu-dit Cuniolo

B074

 

14/07/1991

 

D

Lieu-dit Dirudole

B075

 

14/07/1991

 

E

Lieu-dit Emani

B076

 

14/07/1991

Lieu-dit Erbajo

B077

 

14/07/1991

 

F

Lieu-dit Facciatojo

B078

 

14/07/1991

Lieu-dit Fasca

B079

 

14/07/1991

Lieu-dit Faschetta

B080

 

14/07/1991

Lieu-dit Faule

B081

 

14/07/1991

Lieu-dit Ferrocchiaja

B082

 

14/07/1991

Lieu-dit Ficche

B083

 

14/07/1991

Lieu-dit Fighe

B084

 

14/07/1991

Lieu-dit Foatella

B085

 

14/07/1991

Lieu-dit Focce

B086

 

14/07/1991

Lieu-dit Fontana

B087

 

14/07/1991

Lieu-dit Fontana Nova

B088

 

14/07/1991

Lieu-dit Fontanella

B089

 

14/07/1991

Lieu-dit Fontaneto

B090

 

14/07/1991

Lieu-dit Forcatticcio

B091

 

14/07/1991

Lieu-dit Forci

B092

 

14/07/1991

Lieu-dit Formigaccia

B093

 

14/07/1991

Lieu-dit Fosse

B094

 

14/07/1991

Lieu-dit Frasso

B095

 

14/07/1991

Lieu-dit Fugaraccia

B096

 

14/07/1991

 

G

Lieu-dit Galloli

B097

 

14/07/1991

Lieu-dit Galulli

B098

 

14/07/1991

Lieu-dit Gasprese

B099

 

14/07/1991

Lieu-dit Gastruna

B100

 

14/07/1991

Lieu-dit Gatomajo

B101

 

14/07/1991

Lieu-dit Giovaccio

B102

 

14/07/1991

Lieu-dit Giuncatojo

B103

 

14/07/1991

Lieu-dit Graniversado

B104

 

14/07/1991

Lieu-dit Griscello

B105

 

14/07/1991

Lieu-dit Grota Murata

B106

 

14/07/1991

Lieu-dit Groticella

B107

 

14/07/1991

Lieu-dit Grotte

B108

 

14/07/1991

 

I

Lieu-dit Inare

B109

 

14/07/1991

 

J

Lieu-dit Jandajo

B110

 

14/07/1991

 

L

Lieu-dit Labacella

B111

 

14/07/1991

Lieu-dit Labatojo

B112

 

14/07/1991

Lieu-dit Ladia

B113

 

14/07/1991

Lieu-dit Lesfidaccia

B114

 

14/07/1991

Lieu-dit Leusecca

B115

 

14/07/1991

Lieu-dit Lopie

B116

 

14/07/1991

Lieu-dit Luterno

B117

 

14/07/1991

Lieu-dit Lutriani

B118

 

14/07/1991

 

M

Lieu-dit Macceratojo

B119

 

14/07/1991

Lieu-dit Macchiese

B120

 

14/07/1991

Lieu-dit Mansigliani

B121

 

14/07/1991

Lieu-dit Melella

B122

 

14/07/1991

Lieu-dit Mileli

B123

 

14/07/1991

Lieu-dit Minciacce

B124

 

14/07/1991

Lieu-dit Misolelli

B125

 

14/07/1991

Lieu-dit Monticchio

B126

 

14/07/1991

Lieu-dit Morella

B127

 

14/07/1991

Lieu-dit Morta

B128

 

14/07/1991

Lieu-dit Mortella

B129

 

14/07/1991

Lieu-dit Muderi

B130

 

14/07/1991

Lieu-dit Mugale

B131

 

14/07/1991

Lieu-dit Murtelluccie

B132

 

14/07/1991

 

N

Lieu-dit Nevale

B133

 

14/07/1991

Lieu-dit Nevale Vecchie

B134

 

14/07/1991

 

O

Lieu-dit Olmeli

B135

 

14/07/1991

Lieu-dit Olmeta

B136

 

14/07/1991

Lieu-dit l Ombarso

B137

 

14/07/1991

 

P

Lieu-dit Padovanaccia

B138

 

14/07/1991

Lieu-dit Padule

B139

 

14/07/1991

Lieu-dit Palustre

B140

 

14/07/1991

Lieu-dit Pane Sale

B141

 

14/07/1991

Lieu-dit Panigale

B142

 

14/07/1991

Lieu-dit Pargula

B143

 

14/07/1991

Lieu-dit Pasticciolo

B144

 

14/07/1991

Lieu-dit Pediani

B145

 

14/07/1991

Lieu-dit Pene

B146

 

14/07/1991

Lieu-dit Pepiani Et Nevale Vecchie

B147

 

14/07/1991

Lieu-dit Peraja

B148

 

14/07/1991

Lieu-dit Perelli

B149

 

14/07/1991

Lieu-dit Petraja

B150

 

14/07/1991

Lieu-dit Petrajaccia

B151

 

14/07/1991

Lieu-dit Petrajo

B152

 

14/07/1991

Lieu-dit Petre Lacqua

B153

 

14/07/1991

Lieu-dit Pian Di Beuli

B154

 

14/07/1991

Lieu-dit Pian Di la Serpa

B155

 

14/07/1991

Lieu-dit Pianella

B156

 

14/07/1991

Lieu-dit Piazze

B157

 

14/07/1991

Lieu-dit Piedi la Terra

B158

 

14/07/1991

Lieu-dit Pietra Grossa

B159

 

14/07/1991

Lieu-dit Pietra Lata

B160

 

14/07/1991

Lieu-dit Pietra Niella

B161

 

14/07/1991

Lieu-dit Pietra Piana

B162

 

14/07/1991

Lieu-dit Pietra Pinzuta

B163

 

14/07/1991

Lieu-dit Pietra Rossa

B164

 

14/07/1991

Lieu-dit Pietralba

B165

 

14/07/1991

Lieu-dit Pietre Bianche

B166

 

14/07/1991

Lieu-dit Pietre Bianche Et Monticch

B167

 

14/07/1991

Lieu-dit Pietre Forente

B168

 

14/07/1991

Lieu-dit Pietrera

B169

 

14/07/1991

Lieu-dit Pinello

B170

 

14/07/1991

Lieu-dit Pirone

B171

 

14/07/1991

Lieu-dit Ponte

B172

 

01/01/1987

Lieu-dit Ponte Vecchio

B173

 

14/07/1991

Lieu-dit Porcello

B174

 

14/07/1991

Lieu-dit Porciolello

B175

 

14/07/1991

Lieu-dit Porta

B176

 

14/07/1991

Lieu-dit Pozze

B177

 

14/07/1991

Lieu-dit Pozze Polente

B178

 

14/07/1991

Lieu-dit Pozzo Molino

B179

 

14/07/1991

Lieu-dit Prato

B180

 

14/07/1991

Lieu-dit Prunettelo

B181

 

14/07/1991

 

Q

Lieu-dit Quarceto

B182

 

14/07/1991

 

R

Lieu-dit Rasine

B183

 

14/07/1991

Lieu-dit Rata Cagio

B184

 

14/07/1991

Lieu-dit Rivatorta

B185

 

14/07/1991

Lieu-dit Rondaccia

B186

 

14/07/1991

Lieu-dit Rondicello

B187

 

14/07/1991

Lieu-dit Rosajo

B188

 

14/07/1991

Lieu-dit Rucchia

B189

 

14/07/1991

Lieu-dit Ruja

B190

 

14/07/1991

 

S

Lieu-dit Saint Alexis

B191

 

14/07/1991

Lieu-dit Saint Michel

B192

 

14/07/1991

Lieu-dit Salvigarze

B193

 

14/07/1991

Lieu-dit Samardine

B194

 

14/07/1991

Lieu-dit San Giovanni

B195

 

14/07/1991

Lieu-dit San Martino

B196

 

14/07/1991

Lieu-dit San Nicolao

B197

 

14/07/1991

Lieu-dit Sant Ali Monti

B198

 

14/07/1991

Lieu-dit Santa Lucia

B199

 

14/07/1991

Lieu-dit Scaccia

B200

 

14/07/1991

Lieu-dit Scalella

B201

 

14/07/1991

Lieu-dit Scarafajola

B202

 

14/07/1991

Lieu-dit Serraginesca

B203

 

14/07/1991

Lieu-dit Serrucchie

B204

 

14/07/1991

Lieu-dit Solajo

B205

 

14/07/1991

Lieu-dit Sorbo

B206

 

14/07/1991

Lieu-dit Spelonca

B207

 

14/07/1991

Lieu-dit Sperone

B208

 

14/07/1991

Lieu-dit Spiccia

B209

 

14/07/1991

Lieu-dit Stace

B210

 

14/07/1991

Lieu-dit Stollo

B211

 

01/01/1987

Lieu-dit Strette

B212

 

14/07/1991

Lieu-dit Stripasse

B213

 

14/07/1991

Lieu-dit Sualione

B214

 

14/07/1991

Lieu-dit Suarella

B215

 

14/07/1991

Lieu-dit Suartello

B216

 

14/07/1991

Lieu-dit Suere

B217

 

01/01/1987

Lieu-dit Suerticcie

B218

 

14/07/1991

 

T

Lieu-dit Tallajo

B219

 

14/07/1991

Lieu-dit Talona

B220

 

14/07/1991

Lieu-dit Taloria

B221

 

14/07/1991

Lieu-dit Tanella

B222

 

14/07/1991

Lieu-dit Taule

B223

 

14/07/1991

Lieu-dit Teghia

B224

 

14/07/1991

Lieu-dit Teppi Ai Quarci

B225

 

14/07/1991

Lieu-dit Terrajo

B226

 

08/12/1988

Lieu-dit Terrazza

B227

 

14/07/1991

Lieu-dit Toffo

B228

 

14/07/1991

Lieu-dit Tombone

B229

 

14/07/1991

Lieu-dit Topale Al Vinosa

B230

 

14/07/1991

Lieu-dit Toppozzaccia

B231

 

14/07/1991

Lieu-dit Tromba

B232

 

14/07/1991

 

V

Lieu-dit Vaccile

B233

 

14/07/1991

Lieu-dit Valdarso

B234

 

14/07/1991

Lieu-dit Valle de l Orto

B235

 

14/07/1991

Lieu-dit Vascari

B236

 

14/07/1991

Lieu-dit Vecchiale

B237

 

14/07/1991

Lieu-dit Vellana

B238

 

14/07/1991

Lieu-dit Verbicelli

B239

 

14/07/1991

Lieu-dit Vespajo

B240

 

14/07/1991

Lieu-dit Vigna Vecchia

B241

 

14/07/1991

Lieu-dit Vignale

B242

 

14/07/1991

Lieu-dit Vignalello

B243

 

14/07/1991

Lieu-dit Vignolo

B244

 

14/07/1991

Lieu-dit Villa

B245

 

14/07/1991

Lieu-dit Vinosa

B246

 

14/07/1991

Lieu-dit Vinoso

B247

 

14/07/1991

 

haut de page